Leaning Tower. 1 Pod Krzywą Wieżą Street.13th century.