Połtarzewski’s House. 14 Krakowskie Przedmieście Street, 18th century.